Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website precisieteeltplus.nl, iedere webpagina daarop en de digitale infrastructuur daaronder. Door de website en/of digitale infrastructuur te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De door Preciesieteelt Plus verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of beƫindigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Precisieteelt Plus, noch haar initiatiefnemer kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Precisieteelt Plus, haar initiatiefnemer en de (eventuele) overige partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Precisieteelt Plus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Precisieteelt Plus worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Precisieteelt Plus.

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze voor, en het gebruik van de informatie. Precisieteelt Plus behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om gebruik te maken van bepaalde diensten die op de webpagina worden aangeboden. In aansluiting daarop kan Precisieteelt Plus de toegang tot de webpagina monitoren. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van Precisieteelt Plus omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen vrijheid tot overname; alle auteursrechten worden voorbehouden.

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.