Informatie

Precisieteelt Plus is een totaalconcept voor precisieteelt. Het concept omvat vijf stappen met als einddoel maximalisatie van het teeltrendement door teeltbeslissingen af te stemmen op de plaatsspecifieke variatie in bodem en gewasgroei.

Met slimme systemen naar een hoger teeltrendement

In de loop der jaren hebben we het boerenbedrijf flink zien veranderen. Het aantal bedrijven is afgenomen en de gemiddelde bedrijfsgrootte is enorm toegenomen. Een trend die nog wel even aan zal houden. Voor u als ondernemer betekent dit dat u een nog efficiëntere bedrijfsvoering moet hanteren. Meer doen met minder betekent slimmer werken. Precisieteelt Plus helpt u met slimme systemen naar een hoger teeltrendement!

Toenemende perceelsgrootte vraagt om andere aanpak

De oppervlakte van percelen is in de afgelopen decennia door schaalvergroting en ruilverkaveling flink toegenomen. Deze grotere percelen worden bewerkt als één uniforme oppervlakte door eveneens grotere machines. Dit terwijl er binnen een perceel grote verschillen in de bodemstructuur aanwezig zijn. Door het perceel op te delen in kleine stukjes, kan ieder stukje individueel behandeld worden, rekening houdend met hun specifieke ligging en bodemeigenschappen. Dit zorgt uiteindelijk voor een hoger teeltrendement.


Op basis van de bodempotentiekaart kan ieder stukje individueel behandeld worden.

Geheel ontzorgd aan de slag met Precisieteelt Plus

Akkerbouwgrond opdelen en bewerken naar wat de bodem aan kan. We noemen het plaatsspecifiek werken. Dat klinkt heel logisch, maar hoe brengt u deze aanpak in de praktijk? Het antwoord ligt in Precisieteelt Plus. Een uniek concept, waarbij ons team van ervaren adviseurs u in vijf eenvoudige stappen begeleiden naar maximalisatie van uw teeltrendement. Wij ontzorgen u geheel door samen met uw mechanisatiepartners de techniek op uw situatie af te stemmen. Zo doet iedereen waar hij goed in is en dat komt uw teeltrendement ten goede.

Precisieteelt Plus

Met Precisieteelt Plus brengen wij u als eerste in Nederland een totaalconcept voor precisielandbouw. Dit unieke concept bestaat uit vijf stappen met als einddoel maximalisatie van uw teeltrendement. Wij leggen u uit hoe het werkt.

Binnen Precisieteelt Plus werkt u samen met uw teeltadviseur en onze precisielandbouwspecialisten. Samen met onze specialisten doorloopt u de vijf stappen, neemt u relevante teeltkennis door en zet u deze eenvoudig om naar teeltbeslissingen in de vorm van taakkaarten. Eenvoud is de sleutel.

Meer info?

Wilt u meer informatie dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.