Uw data veilig

Bij Precisieteelt Plus staat transparantie en dataveiligheid voorop. Precisieteelt Plus conformeert zich aan de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

De gedragscode kan worden samengevat in de volgende punten:

  • De rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”;
  • Omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data;
  • De afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit
    doel;
  • De afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel;
  • De afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

Middels het voeren van het logo onderschrijft BO Akkerbouw onze conformering.

De originele tekst van de gedragscode is via deze link in te zien.