Akkerbouwers helpen bij verhogen rendement

Hoeveel pootgoed heeft een akkerbouwer nodig om optimaal rendement te halen? En wat is de beste pootafstand voor aardappelen om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren? Om die vragen te beantwoorden, werken specialist precisielandbouw Bram van Oers en zijn collega’s aan een rekentool: ‘de pootgoedwijzer’. “We willen dat akkerbouwers aan het begin van het seizoen kunnen berekenen hoeveel pootgoed ze moeten bestellen.”

Om een betrouwbaar rekentool voor de akkerbouwer te maken, heb je veel data nodig. Die haalt Van Iperen uit onderzoek en de praktijk. “Sinds 2017 hebben we 1.067 kiemproeven gedaan met verschillende rassen en partijen uit het hele land. We krijgen dus steeds meer data en daardoor wordt de pootgoedwijzer steeds betrouwbaarder.”

 

Informatie

Al jaren doet Van Iperen kiemproeven in een geconditioneerde ruimte in Oude-Tonge. “Telers uit het hele land leveren pootgoedmonsters aan die we uitzetten in bakken. Vervolgens kijken we hoeveel stengels op de knollen komen. Het ene ras geeft minder stengels dan het andere. Hoe groter de knol, hoe meer stengels. De informatie die dit oplevert, zetten we in een systeem.” Daarnaast kijken Bram en zijn collega’s hoe de knollen en stengels zich in het veld ontwikkelen. “Daarvoor doen we aan het einde van het seizoen proefrooiingen. We nemen monsters op verschillende plekken van het perceel. Dat doen we bij veel telers en met verschillende rassen. Zo rooiden we inmiddels ruim 3,5 kilometer met de hand en verzamelden we 1.254 monsters. De informatie daarover zetten we ook in de computer.”

 

Sorteren en tellen

“Onze ervaring is dat telers vaak te weinig planten. Sommige rassen poot een teler standaard op 30 centimeter zonder dat hij goed kijkt naar het gemiddelde potergewicht. Er komen dan te weinig stengels op en een pootafstand van 26 centimeter zou beter zijn geweest. Telers hanteren vaak dezelfde pootafstand op basis van ervaring of gewenning.” De meest gangbare maat van pootgoed is 35 tot 50 millimeter. Binnen die maat is er een grote variatie in knolgewicht en dat maakt het lastig om op het optimale aantal stengels te sturen. “Daarom adviseren wij om de knollen voor het poten in een grove en fijne maat te sorteren en ze te tellen. Dat levert een enorm voordeel op omdat je de kleinere knollen dan dichter op elkaar kunt poten. Aardappelen poot je per stuk en 5 centimeter verder uit elkaar poten, kan al invloed hebben op het resultaat. Het gebeurt regelmatig dat wij bijvoorbeeld 30 ton adviseren terwijl een teler maar 26 ton heeft besteld en niet meer kan bijbestellen. Eigenlijk moet je dan niet op het hele perceel planten.” Daarbij speelt het perceel zelf ook een belangrijke rol. “Met Precisieteelt Plus kijken we naar de hoge en lage bodempotentie van het perceel. Variabel poten dus. Daarmee verdeel je het pootgoed beter naar de verschillen in groeikracht binnen het perceel. Wij vinden het belangrijk dat telers zich daar bewust van zijn. Komend jaar willen we de pootgoedwijzer verder door ontwikkelen zodat telers voordat ze pootgoed bestellen de berekeningen kunnen maken, bijvoorbeeld met een app.”

 

Meer rendement

“Met de pootgoedwijzer willen wij laten zien wat een grotere hoeveelheid pootgoed kan betekenen voor het rendement.” De tool staat nog in de kinderschoenen, maar biedt inmiddels voldoende data om voor ongeveer tien rassen een goed advies te geven. “Wij beschikken over data uit meerdere jaren. Daarin staat ook informatie over weersomstandigheden. Zo was het in 2018 bijvoorbeeld erg droog wat invloed had op het rendement. Zulke extremen halen we eruit waardoor onze data betrouwbaarder worden. Daarom kunnen wij een goed advies geven om de plantmachine in te stellen met de juiste pootafstanden. Nu kijken telers nog te weinig naar de stengels en hoeveel knollen er precies groeien. Wij vinden dat je aan het begin van het nieuwe seizoen beter naar het pootgoed moet kijken om meer rendement uit het kostbare uitgangsmateriaal te halen.”

Neem contact met mij op voor meer informatie