Brian Salomé: “een gezonde bodem en minder middelengebruik”

Verbeteren van de bodemkwaliteit is één van de doelstellingen van Precisieteelt Plus gebruiker en NPPL deelnemer Brian Salomé. Dat doet hij onder andere met inzet van groenbemesters en het variabel toepassen van bodemherbiciden op basis van de Precisieteelt Plus bodempotentiekaart.

Binnen het NPPL-project focust de ondernemer op twee aspecten: de juiste groenbemester voor de teelt van uien en het verminderen van onkruid- en gewasbeschermingsmiddelen. Op het perceel van 4,5 hectare uien is een deel traditioneel geteeld en een deel als proef meer biologisch. De beste plaats voor de uien op het perceel is bepaald op basis van de Precisieteelt Plus bodempotentiekaart. Een deel van de uien is voorgekiemd om de planten een zo goed mogelijk start te geven.

Variabele bespuiting; minder gespoten

De uien zijn afgelopen seizoen één keer gespoten met een bodemherbicide en uiteindelijk nog twee keer met een contactherbicide. Veel minder dan in gangbare uien maar een basisbespuiting leek de ondernemer wel nodig. “Een verzekeringspremie”, noemt hij het zelf. Er waren wat bedenkingen in hoeverre die bespuiting goed uitpakt in combinatie met de niet-ondergeploegde groenbemester. Ook was hij zich bewust van het risico dat het zaad in nabijheid van gewasresten minder goed kiemt.

Seizoen 2021

Voor het komende seizoen heeft Salomé alvast de percelen klaarliggen waar hij volgend jaar de uien gaat zaaien ten behoeve van de NPPL-proef. Het perceel van 4 hectare is onderverdeeld in vier proefstroken. Daarvan zijn er drie gewoeld waarvan twee met en een zonder groenbemester, en een strook met no-till en groenbemester. Eén van de onderzoeksvragen is hoeveel plantjes er opkomen en hoeveel uien uiteindelijk per strook wordt geoogst. Dat gebeurt in samenwerking met Wageningen.

In het seizoen wil hij de bodempotentiekaart van Precisieteelt Plus en opbrengstkaarten van het voorgaande graangewas van John Deere gebruiken. Mogelijk biedt dat mogelijkheden bij het spuiten van de bodemherbicide.

Bron: afbeelding en delen van deze tekst overgenomen van proeftuinprecisielandbouw.nl. Lees hier het volledige artikel.