Data-uitwisseling haperde?

Al langere tijd deed Precisieteelt Plus gebruiker en NPPL deelnemer Peter van der Poel ervaring op met meerdere precisietechnieken en vorig jaar is een begin gemaakt met variabel aardappelen poten op basis van de bodempotentiekaart van Precisieteelt Plus. Met name het perceel op afstand kent nogal wat verschillen in zwaarte en plekken met bomen. Met variabel poten beoogt hij een betere sortering te krijgen met een hoger saldo per hectare.

In 2019 is dit ook daadwerkelijk gelukt. “Uit de oogstresultaten bleek dat het variabel poten op de lichte en de zware grond een positief effect te hebben op sortering en opbrengst van de aardappelen”, aldus de ondernemer vorig jaar. Met die goede ervaringen in het achterhoofd was voor dit seizoen het idee om op twee percelen variabel te poten: een perceel van 10,5 hectare en een perceel van krap 4,8 hectare. Alles bij elkaar zou ongeveer de helft van het aardappelareaal op deze manier worden gepoot.

Handmatig variabel poten

Er is wel een verschil met vorig jaar. Omdat het technisch niet haalbaar is om de eigen machine met taakkaarten aan te sturen, is een alternatief bedacht: De taakkaart komt op het gps-scherm in de trekker en Van der Poel zou de pootafstand telkens handmatig instellen. Zijn idee was om daarbij drie pootafstanden te gebruiken, afhankelijk wat het scherm aangeeft, om het werkbaar te houden. Maar dat is helaas dit jaar niet zo gegaan want het lukte ineens niet om het bestand met taakkaart op de monitor te krijgen. “Door de drukte van het moment hebben we besloten niet variabel te poten.” Daarbij speelde mee dat hij in het voorjaar in een strak beregeningsritme zat, en de aardappelen op die dagen in de grond moesten. Daarom heeft Van der Poel besloten de aardappelen toch maar traditioneel te planten.

Achteraf blijft het volgens de ondernemer en zijn adviseur wat gissen wat er nu precies fout ging. Aangezien een later toegestuurd bestand wel goed werkte, lijkt het een fout in de specifieke taakkaart. Toch zet het Precisieteelt Plus team van Van Iperen, de maker van de kaarten, daar vraagtekens bij. Het feit dat er geen Isobus-machine gekoppeld was, zou volgens de ondernemer niet uit mogen maken. In het algemeen kan een klein foutje in de software of het samenspel bij data-uitwisseling (via Isobus) het verschil maken. Dat blijkt ook bij een ander incident rond het variabel compost strooien; het verwisselen van één van de schermen in de trekker loste toen het probleem op.

Nieuw seizoen

Voor het nieuwe seizoen wil Van der Poel een nieuwe poging doen om variabel te poten, weer handgestuurd weliswaar. Daaraan voorafgaand zal hij dit voorjaar een kiemproef doen bij Precisieteelt Plus. Per sortering levert dat inzicht in het gemiddeld aantal stengels per knol en het gemiddelde gewicht. Ook volgt dan een advies over kilo’s pootgoed en plantafstand, gebaseerd op het gewenste stengelaantal per hectare. Samen met de NPPL-adviseur wil hij met een proefrooiing komend najaar bekijken hoe één en ander heeft uitgepakt voor de sortering en de opbrengst. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met een traditioneel gepoot perceel. Dat moet meer inzicht geven in de totale kosten en baten van de toepassing, want daar ontbreekt het nog wel aan.

Testen voorkomt problemen

Los van het feit dat het in dit specifieke geval een incident betreft -in 2019 heeft Van der Poel immers succesvol variabel kunnen poten- hanteert Precisieteelt Plus altijd het credo ‘voortijdig testen voorkomt problemen wanneer het er echt toe doet’. Wij ontzorgen de klant en assisteren bij het vroegtijdig testen van de taakkkaart – terminal – machine combinatie zodat de apparatuur werkend klaarstaat bij de start van het pootseizoen. Desalniettemin blijkt dat de techniek niet onfeilbaar is en kan het altijd voorkomen dat een individuele taakkaart eens dienst weigert. Inmiddels is er ruim voldoende expertise aanwezig, zowel binnen Precisieteelt Plus als ook NPPL, om de teler in de meeste gevallen weer snel op weg te helpen.

Bron: afbeelding en delen van deze tekst overgenomen van proeftuinprecisielandbouw.nl. Lees hier het volledige artikel.