De meerwaarde van Precisieteelt Plus

In deze video nemen we een kijkje op het bedrijf van Nils van Tilbeurgh. Hij is al een aantal jaren actief met variabel poten. We horen wat voor hem de meerwaarde van Precisieteelt Plus is in de aardappelteelt. Anthon Slootweg licht toe waar de variatie in de taakkaarten op gebaseerd is.

Neem contact met mij op voor meer informatie