De Regt: ‘Uniformere opbrengst door variabel poten’

Peter de Regt van akkerbouwbedrijf Den Oude Heuvel in Dronten pootte afgelopen zaterdag een perceel Regina tafelaardappelen. De inzet van rijenbemesting en variabel poten is de eerste aanzet om de opbrengst te optimaliseren.

Kiemproeven

Tijdens de teelt werkt De Regt samen met Van Iperen. Van iedere partij pootgoed is van te voren aan de hand van de kiemen bepaald hoeveel stengels dat pootgoed gaat opleveren per vierkante meter. Daaruit volgt een berekening van de hoeveelheid knollen die er dan gaan groeien en daaruit wordt dan vervolgens de optimale pootafstand afgeleid om een zo groot mogelijke uniformiteit in de gewenste maatvoering te bewerkstelligen.

Bodempotentie

Voor de berekening van de gewenste pootafstand is ook de bodemgesteldheid een belangrijke parameter. Daarvoor worden taakkaarten opgesteld met de input van de opbrengstkaarten van de combine én met beschikbare data (satellietbeelden, hoogtekaarten) over grondsamenstelling. Dat levert een taakkaart op die automatisch de gewenste plantdichtheid regelt (hogere opbrengstpotentie betekent meer poters planten). Het grootste voordeel van deze totaalaanpak ervaart De Regt door “de uniformiteit van de aardappeloogst”.

Bron: akkerbouwbedrijf.nl, gepubliceerd op Lees het volledige artikel hier.