Experimenteren met variabel poten op bonte percelen

“Aan het eind is de tank precies leeg. Verbazingwekkend”

Maarten van Hal in Sint Kruis vindt zich geen voorloper als het om precisielandbouw gaat. Met variabele dosering bodemherbicide is hij al wel begonnen. Variabel poten op bonte percelen lijkt in aantocht.

Maarten van Hal boert op een qua oppervlakte grote verscheidenheid aan percelen. Aan de zuidkant van het dorp Sint Kruis, richting Belgische grens, is de verkaveling fijnmaziger dan meer naar het noorden richting Oostburg.  Maar behalve dat zijn er ook verschillen binnen de percelen. De grond is nogal bont. Na gps-systemen op de drie hoofdtrekkers was gps op de ploeg bij Van Hal daarom een volgende stap in de precisielandbouw.

Lees het complete artikel op Boerderij.nl

Bron: Boerderij.nl