Kiemproeven

Onlangs is er gestart met het uitvoeren van kiemproeven van aardappelen. Het doel van de kiemproeven is een indruk te krijgen van de vitaliteit en het aantal stengels van een pootgoedpartij. De kiemproeven voert het Precisieteelt Plus team uit in het ‘lab’ op onze locatie Oude-Tonge.

De resultaten geven we weer in een zogenaamd kiemrapport. Op dit rapport staat de uitslag van het stengelaantal en het gewicht per potermaat. Daarnaast wordt er ook een advies gegeven op welke afstand het beste geplant kan worden om aan de optimale hoeveelheid stengels per hectare te komen.

Dit advies is gebaseerd op gegevens van 5 jaar proefrooien in verschillende rassen. Met behulp van die informatie kunnen we steeds beter inschatten wat een optimaal stengelaantal is, om uiteindelijk toe te werken naar een juist knolaantal en sortering voor een bepaald teeltdoel.

In dit korte filmpje kunt u zien hoe het uitvoeren van de kiemproeven in zijn werk gaat:

 

Bent u geïnteresseerd in de kiemproeven en wilt u ook inzicht in uw eigen partij? Benader dan uw adviseur of een van de PT+ specialisten. Zij helpen u graag verder.