Pilot plaatsspecifiek onkruid bestrijden

In deze video wordt een pilot waarin plaatsspecifiek onkruid bestreden wordt bij akkerbouwer Ben van Vliet, toegelicht door Precisieteelt Plus specialist Anthon Slootweg en Technisch specialist Johan Aarnoudse.

Neem contact met mij op voor meer informatie