Pootgoed maximaal afstemmen op eigen teeltdoel

Er is winst te halen in de consumptieteelt door veel aandacht te besteden aan het pootgoed en het pootproces. Zorgvuldigheid en precisie maken de oogst voorspelbaarder, iets waarop behalve de teler ook de fritesfabriek zit te wachten schrijft Leo Tholhuijsen in een artikel in Boerderij.

‘Als het gaat om het verbeteren van het aardappelrendement, is de grootste winst te halen vóórdat de poters de grond in gaan. Weet wat je in de grond stopt. Als je mikt op een bepaald aantal planten, of nog liever stengels, per hectare, is het nodig meer van je pootgoed te weten dan alleen de tonnen en de grove sorteermaat, waarin het is aangeleverd.” Dat zegt precisiespecialist Bram van Oers van toeleverancier Van Iperen die onder de vlag van het concept PrecisieteeltPlus telers helpt het rendement te verbeteren. “Dat hoeft dan niet per se de allerhoogste opbrengst in tonnen te zijn, kwaliteit en afdekking van teeltrisico spelen ook een rol.”

Lees hier het artikel.

Bron: Boerderij.nl