Precisielandbouw: dé oplossing voor een hoger rendement

 “Boeren hebben het soms lastig en daarom wil ik ze verder helpen”. Precisielandbouw is daarbij een concrete oplossing die leidt tot een hoger teeltrendement. Na gewerkt te hebben als adviseur en projectleider bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), werk ik nu anderhalf jaar als Specialist Precisielandbouw bij Van Iperen BV. Van Iperen BV is vier jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het precisielandbouwconcept TT+. “We kregen vragen van telers. Met de machines die zij hadden, konden ze variabel poten, zaaien, bemesten en bespuiten. Maar hoe ze die het beste aan konden sturen was nog onbekend. We zijn toen een klein clubje telers gaan begeleiden met precisielandbouw inclusief teelttechnisch advies. Dit bleek een groot succes te zijn. Inmiddels maken zo’n 200 telers gebruik van het TT+-concept dat daaruit voort is gekomen. We zijn de afgelopen jaren steeds verdubbeld en hebben inmiddels ruim 9000 hectare verspreid over Nederland in kaart gebracht.

In mijn dagelijkse werk maak ik bodemkaarten waarbij de variatie aan groeikracht in kaart wordt gebracht. De bodemkaart zetten we vervolgens om naar taakkaarten om de machines variabel aan te sturen. Met bijvoorbeeld het spuiten van bodemherbiciden, spuit je bij een standaard dosering vaak gewasschade op lichtere grond. Door op die plekken een lagere dosering te hanteren kun je dit voorkomen. Het TT+-concept is een toegankelijk totaalpakket waarbij we de telers tijdens het hele seizoen begeleiden en ontzorgen. Met onze begeleiding is het heel simpel toe te passen.

Bron: De Pooter – ZAJK