Precisielandbouw in het GLB 2024

Voor het teeltjaar 2024 is het mogelijk om precisiegewasbescherming en precisiebemesting aan te melden als Eco-activiteit in het GLB. Heeft u of uw loonwerker de mogelijkheid om variabel gewasbescherming toe te dienen of variabel te bemesten? Van Iperen kan u hierin ondersteunen met behulp van het concept Precisieteelt Plus. Wij brengen de bodemvariatie binnen uw percelen in kaart, waarna u hier zelf of met onze ondersteuning gemakkelijk taakkaarten op kunt maken.

Welke eisen worden er gesteld

Er zijn een paar belangrijke eisen waaraan u moet voldoen om precisie-bemesting en precisie-gewasbescherming aan te melden als eco-activiteit. Zo moeten beiden activiteiten 1 keer worden toegepast in het teeltseizoen. Bij bemesting is dit ten behoeve van de hoofdteelt en bij gewasbescherming gedurende de hoofdteelt. Verder moet u zelf over de machine beschikken voor de variabele toepassing of moet u beschikken over een factuur van de loonwerker waarbij de machine aanwezig is. Bij deze laatste moet u opletten dat er een factuur per perceel is, waarbij de locatie van het perceel door middel van coördinaten en de toepassing vermeld staan.

Waar moet uw machine aan voldoen

Aan de machines zijn ook een paar belangrijke eisen gesteld. Zo moet een kunstmeststrooier over de strooibreedte kunnen variëren. Bij een spuitboom ligt dit iets anders, deze moet namelijk per sectie kunnen variëren. Hierdoor zullen redelijk wat veldspuiten afvallen, tenzij er een PWM-doppen systeem aanwezig op de spuit. Hierbij kunt u denken aan systemen als BBleap of Agrifac.

Belangrijk is dat wanneer u deze activiteit aanmeld dat u een taakkaart of een as-applied kaart (machinedata) heeft en kunt aantonen. Deze dienen ook 5 jaar in de administratie bewaard te worden. Er zijn geen verdere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de taakkaart en de grootte van de variatie die voorkomt op de taakkaart.

Welke toepassingen zijn er mogelijk

Welke toepassingen zijn er nu allemaal mogelijk rekening houdend met bovenstaande eisen? Bij deze nieuwe Eco-activiteiten hoeft u niet alleen maar te denken aan het variabel spuiten van herbiciden of het variabel strooien van kunstmest & organische mest. Ook het variabel toepassen van startmeststoffen of het variabel toedienen van insecticiden en nematiciden tijdens het planten, poten of zaaien zijn mogelijkheden waarbij wij u kunnen ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Startmeststoffen bij het poten van aardappelen en bij het zaaien van uien, bieten, peen en het planten van spruitkool
  • Nematiciden bij het poten van aardappelen en het zaaien van uien en peen
  • Het bestrijden van bodeminsecten met het poten van aardappelen en het zaaien van uien en bieten

Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden van precisielandbouw toepassingen die binnen de nieuwe Eco-activiteiten van het GLB 2024 vallen en waarbij wij u met het Precisieteelt Plus concept kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met uw adviseur of een van onze precisielandbouw specialisten, wij denken graag met u mee.