‘Satellietdataportaal was katalysator voor onze innovatie’

‘In het zuidwesten van Nederland heb je veel grote landbouwpercelen. Op het eerste oog lijken dat homogene gronden, maar in werkelijkheid zijn het tamelijk bonte percelen. Zo kan de zwaarte van de grond, dat noemen wij “afslibbaarheid”, sterk variëren. Dat komt door de historie van het land: sloten en kreken zijn gedempt en percelen zijn vaak herverkaveld of samengevoegd. Door deze variaties in de grond treden er groeiverschillen op in bijvoorbeeld aardappelen of uien. Aldus Bram van Oers in een interview van Space Office.

Lees hier het volledige artikel over de basis van onze bodempotentiekaart.