‘Zonder ploeg met variabel poten meer rendement’

De Boerenbusiness Gewastour 2021 volgt dit jaar 10 percelen aardappelen van het ras Innovator verspreid over Nederland. Iedere week vragen we 1 aardappelteler naar het perceel, zijn keuzes en zijn visie. Deze week is dat [Precisieteelt Plus gebruiker] Jacob Branderhorst, hij poot variabel via taakkaarten en past niet-kerende grondbewerking (NKG) toe op zijn akkerbouwbedrijf in Eethen (Noord-Brabant).

Hoe verloopt het variabel poten via taakkaarten?
“We zijn er een jaar of 5 geleden mee begonnen en dit jaar hebben we voor het eerst alle percelen op taakkaart gepoot. Het is lastig om te zeggen in hoeverre variabel poten meer oplevert, maar bij de proefrooingen die we doen, zie ik gemiddeld wel een positief effect. Daarnaast heb je door de taakkaart een advies over hoeveel er moet worden gepoot. We poten gemiddeld iets nauwer en de standaardadviezen voor pootgoedhoeveelheden zijn soms erg algemeen en voor ons te laag voor een optimale opbrengst.”

Bron: boerenbusiness.nl, gepubliceerd op Lees het volledige artikel hier.